სამხრეთული ზე’რაგბი 2017

რ01

.

.

.

.

ხუთ

23/02

რბლ.ავს

12.45

ბლუ.ზელ

პარ

24/02

ჰლნ.ზელ

10.35

ჩიფ.ზელ

პარ

24/02

რედ.ავს

13.00

შრქ.აფ2

შაბ

25/02

სნვ.აფ1

08.15

ჰრქ.ზელ

შაბ

25/02

ქრს.ზელ

10.35

ბრმ.ავს

შაბ

25/02

ვრთ.ავს

12.45

ფორ.ავს

შაბ

25/02

ჩტზ.აფ1

17.05

ლნზ.აფ2

შაბ

25/02

ქნგ.აფ2

19.15

ხგრ.აფ2

შაბ

25/02

სთო.აფ1

21.30

ბულ.აფ1

რ02

.

.

.

.

ხუთ

02/03

ფორ.ავს

14.30

რედ.ავს

პარ

03/03

ჩიფ.ზელ

10.35

ბლუ.ზელ

შაბ

04/03

ჰრქ.ზელ

08.15

რბლ.ავს

შაბ

04/03

ჰლნ.ზელ

10.35

ქრს.ზელ

შაბ

04/03

ბრმ.ავს

12.45

შრქ.აფ2

შაბ

04/03

სნვ.აფ1

14.55

ქნგ.აფ2

შაბ

04/03

ლნზ.აფ2

17.05

ვრთ.ავს

შაბ

04/03

სთო.აფ1

19.15

ხგრ.აფ2

შაბ

04/03

ჩტზ.აფ1

21.30

ბულ.აფ1

რ03

.

.

.

.

პარ

10/03

ჩიფ.ზელ

10.35

ჰრქ.ზელ

პარ

10/03

ბრმ.ავს

12.45

ფორ.ავს

შაბ

11/03

ბლუ.ზელ

10.35

ჰლნ.ზელ

შაბ

11/03

რედ.ავს

12.45

ქრს.ზელ

შაბ

11/03

ქნგ.აფ2

17.05

სთო.აფ1

შაბ

11/03

ჩტზ.აფ1

19.15

სნვ.აფ1

შაბ

11/03

შრქ.აფ2

21.30

ვრთ.ავს

შაბ

11/03

ხგრ.აფ2

23.40

ლნზ.აფ2

.

.

ბულ.აფ1

უქმ

რბლ.ავს

რ04

.

.

.

.

პარ

17/03

ქრს.ზელ

10.35

ბლუ.ზელ

პარ

17/03

რბლ.ავს

12.45

ჩიფ.ზელ

პარ

17/03

ბულ.აფ1

21.00

სნვ.აფ1

შაბ

18/03

ჰრქ.ზელ

10.35

ჰლნ.ზელ

შაბ

18/03

ვრთ.ავს

12.45

ბრმ.ავს

შაბ

18/03

ლნზ.აფ2

19.15

რედ.ავს

შაბ

18/03

შრქ.აფ2

21.30

ქნგ.აფ2

შაბ

18/03

ხგრ.აფ2

23.40

ჩტზ.აფ1

.

.

ფორ.ავს

უქმ

სთო.აფ1

რ05

.

.

.

.

პარ

24/03

ქრს.ზელ

10.35

ფორ.ავს

პარ

24/03

რბლ.ავს

12.45

ვრთ.ავს

შაბ

25/03

ბლუ.ზელ

10.35

ბულ.აფ1

შაბ

25/03

ბრმ.ავს

12.45

ჰლნ.ზელ

შაბ

25/03

სნვ.აფ1

14.55

სთო.აფ1

შაბ

25/03

ქნგ.აფ2

17.05

ლნზ.აფ2

შაბ

25/03

ჩტზ.აფ1

19.15

შრქ.აფ2

კვი

26/03

ხგრ.აფ2

01.40

რედ.ავს

.

.

ჩიფ.ზელ

უქმ

ჰრქ.ზელ

რ06

.

.

.

.

პარ

31/03

ჰლნ.ზელ

10.35

რბლ.ავს

შაბ

01/04

ბლუ.ზელ

08.15

ფორ.ავს

შაბ

01/04

ჩიფ.ზელ

10.35

ბულ.აფ1

შაბ

01/04

რედ.ავს

12.45

ჰრქ.ზელ

შაბ

01/04

სთო.აფ1

17.05

ჩტზ.აფ1

შაბ

01/04

ლნზ.აფ2

19.15

შრქ.აფ2

კვი

02/04

ვრთ.ავს

10.05

ქრს.ზელ

.

.

ბრმ.ავს

უქმ

ხგრ.აფ2

.

.

ქნგ.აფ2

უქმ

სნვ.აფ1

რ07

.

.

.

.

პარ

07/04

ჰრქ.ზელ

11.35

ვრთ.ავს

შაბ

08/04

სნვ.აფ1

09.15

ბულ.აფ1

შაბ

08/04

ჰლნ.ზელ

11.35

ბლუ.ზელ

შაბ

08/04

ბრმ.ავს

13.45

რედ.ავს

შაბ

08/04

შრქ.აფ2

17.05

ხგრ.აფ2

შაბ

08/04

სთო.აფ1

19.15

ჩიფ.ზელ

კვი

09/04

ფორ.ავს

10.05

ქნგ.აფ2

.

.

ჩტზ.აფ1

უქმ

ქრს.ზელ

.

.

ლნზ.აფ2

უქმ

რბლ.ავს

რ08

.

.აღდგომა

პარ

14/04

ქრს.ზელ

11.35

სნვ.აფ1

შაბ

15/04

რედ.ავს

09.05

ქნგ.აფ2

შაბ

15/04

ბლუ.ზელ

11.35

ჰრქ.ზელ

შაბ

15/04

რბლ.ავს

13.45

ბრმ.ავს

შაბ

15/04

ჩტზ.აფ1

17.05

ჩიფ.ზელ

შაბ

15/04

სთო.აფ1

19.15

ლნზ.აფ2

შაბ

15/04

ბულ.აფ1

21.30

ხგრ.აფ2

.

.

ფორ.ავს

უქმ

ჰლნ.ზელ

.

.

შრქ.აფ2

უქმ

ვრთ.ავს

რ09

.

.ანზაკის კვირეული

პარ

21/04

ჰრქ.ზელ

11.35

ბრმ.ავს

პარ

21/04

ვრთ.ავს

13.45

ქნგ.აფ2

პარ

21/04

ლნზ.აფ2

21.00

ხგრ.აფ2

შაბ

22/04

ჰლნ.ზელ

09.15

სნვ.აფ1

შაბ

22/04

ქრს.ზელ

11.35

სთო.აფ1

შაბ

22/04

ფორ.ავს

13.45

ჩიფ.ზელ

შაბ

22/04

ბულ.აფ1

19.15

ჩტზ.აფ1

შაბ

22/04

შრქ.აფ2

21.30

რბლ.ავს

.

.

ბლუ.ზელ

უქმ

რედ.ავს

რ10

.

.

.

.

პარ

28/04

ჰლნ.ზელ

11.35

სთო.აფ1

შაბ

29/04

ჩიფ.ზელ

11.35

სნვ.აფ1

შაბ

29/04

რედ.ავს

13.45

ვრთ.ავს

შაბ

29/04

ფორ.ავს

15.55

ლნზ.აფ2

შაბ

29/04

ჩტზ.აფ1

19.15

ქრს.ზელ

შაბ

29/04

ქნგ.აფ2

21.30

რბლ.ავს

შაბ

29/04

ხგრ.აფ2

23.40

შრქ.აფ2

კვი

30/04

ბრმ.ავს

10.05

ბლუ.ზელ

.

.

ბულ.აფ1

უქმ

ჰრქ.ზელ

რ11

.

.

.

.

პარ

05/05

ჰრქ.ზელ

11.35

სთო.აფ1

პარ

05/05

ჩტზ.აფ1

21.00

ჰლნ.ზელ

შაბ

06/05

რბლ.ავს

09.00

ლნზ.აფ2

შაბ

06/05

ჩიფ.ზელ

11.35

რედ.ავს

შაბ

06/05

ვრთ.ავს

13.45

ბლუ.ზელ

შაბ

06/05

შრქ.აფ2

17.05

ფორ.ავს

შაბ

06/05

ბულ.აფ1

19.15

ქრს.ზელ

კვი

07/05

ხგრ.აფ2

01.40

სნვ.აფ1

.

.

ბრმ.ავს

უქმ

ქნგ.აფ2

რ12

.

.

.

.

პარ

12/05

ბლუ.ზელ

11.35

ჩტზ.აფ1

პარ

12/05

ბრმ.ავს

13.45

ლნზ.აფ2

შაბ

13/05

ქრს.ზელ

11.35

ჰრქ.ზელ

შაბ

13/05

რბლ.ავს

13.45

რედ.ავს

შაბ

13/05

ბულ.აფ1

17.05

ჰლნ.ზელ

შაბ

13/05

ქნგ.აფ2

19.15

შრქ.აფ2

კვი

14/05

ხგრ.აფ2

01.40

ფორ.ავს

.

.

ჩიფ.ზელ

უქმ

სთო.აფ1

.

.

სნვ.აფ1

უქმ

ვრთ.ავს

რ13

.

.

.

.

პარ

19/05

ჩიფ.ზელ

11.35

ქრს.ზელ

პარ

19/05

სთო.აფ1

21.00

ბლუ.ზელ

შაბ

20/05

ჰრქ.ზელ

11.35

ჩტზ.აფ1

შაბ

20/05

ფორ.ავს

13.45

ჰლნ.ზელ

შაბ

20/05

სნვ.აფ1

15.55

შრქ.აფ2

შაბ

20/05

ლნზ.აფ2

19.15

ბულ.აფ1

შაბ

20/05

ქნგ.აფ2

21.30

ბრმ.ავს

კვი

21/05

ვრთ.ავს

10.05

რბლ.ავს

.

.

ხგრ.აფ2

უქმ

რედ.ავს

რ14

.

.

.

.

პარ

26/05

ბლუ.ზელ

11.35

ჩიფ.ზელ

პარ

26/05

რედ.ავს

13.45

ფორ.ავს

შაბ

27/05

სნვ.აფ1

09.15

ჩტზ.აფ1

შაბ

27/05

ჰლნ.ზელ

11.35

ვრთ.ავს

შაბ

27/05

რბლ.ავს

13.45

ქრს.ზელ

შაბ

27/05

ბულ.აფ1

17.05

ჰრქ.ზელ

შაბ

27/05

შრქ.აფ2

19.15

სთო.აფ1

კვი

28/05

ხგრ.აფ2

01.40

ბრმ.ავს

კვი

28/05

ლნზ.აფ2

16.30

ქნგ.აფ2

რ15'

.

.

.

.

პარ

02/06

ბლუ.ზელ

11.35

რედ.ავს

შაბ

03/06

ქრს.ზელ

06.35

ჰლნ.ზელ

შაბ

03/06

ჩიფ.ზელ

09.05

ვრთ.ავს

შაბ

03/06

ბრმ.ავს

13.45

რბლ.ავს

შაბ

03/06

ფორ.ავს

15.55

ჰრქ.ზელ

რ16'

.

.

.

.

პარ

09/06

ჰრქ.ზელ

11.35

ჩიფ.ზელ

უქმ

ბლუ.ზელ

ქრს.ზელ

უქმ

ჰლნ.ზელ

რ15"

.

.

.

.

პარ

30/06

შრქ.აფ2

21.00

ბულ.აფ1

შაბ

01/07

ხგრ.აფ2

03.05

ქნგ.აფ2

შაბ

01/07

ჩტზ.აფ1

17.05

სთო.აფ1

შაბ

01/07

ლნზ.აფ2

19.15

სნვ.აფ1

რ16"

.

.

.

.

პარ

07/07

რედ.ავს

13.45

ბრმ.ავს

პარ

07/07

ფორ.ავს

15.55

რბლ.ავს

შაბ

08/07

ვრთ.ავს

11.35

ხგრ.აფ2

შაბ

08/07

ბულ.აფ1

19.15

ქნგ.აფ2

შაბ

08/07

სთო.აფ1

21.30

სნვ.აფ1

უქმ

ჩტზ.აფ1

ლნზ.აფ2

უქმ

შრქ.აფ2

რ17

.

.

.

.

პარ

14/07

ჰლნ.ზელ

11.35

რედ.ავს

პარ

14/07

რბლ.ავს

13.45

ხგრ.აფ2

პარ

14/07

ქნგ.აფ2

21.00

ჩტზ.აფ1

შაბ

15/07

სნვ.აფ1

07.05

ბლუ.ზელ

შაბ

15/07

ჩიფ.ზელ

09.15

ბრმ.ავს

შაბ

15/07

ჰრქ.ზელ

11.35

ქრს.ზელ

შაბ

15/07

ფორ.ავს

13.45

ვრთ.ავს

შაბ

15/07

შრქ.აფ2

19.15

ლნზ.აფ2

შაბ

15/07

ბულ.აფ1

21.30

სთო.აფ1

მფ

.

.

.

.

პარ

21/07

#1

.

#8

პარ

21/07

#2

.

#7

შაბ

22/07

#3

.

#6

შაბ

22/07

#4

.

#5

ნფ

.

.

.

.

პარ

28/07

#

.

#

შაბ

29/07

#

.

#

.

.

.

.

შაბ

05/08

#

.

#

საქართველოს დროით

არა ხვდებიან 2017 წელს

.ზელ

.აფ2

.

.ავს

.აფ1

Qaflan@HoTMaiL.com * განახლდა 30/01/2017