სამხრეთული ზე’რაგბი 2018

01

.

.

.

.

შაბ

17/02

სთო.აფრ

17.05

ხგრ.არგ

შაბ

17/02

ლნზ.აფრ

19.15

შრქ.აფრ

02

.

.

.

.

პარ

23/02

ჰლნ.ზელ

10.35

ბლუ.ზელ

პარ

23/02

რბლ.ავს

12.45

რედ.ავს

შაბ

24/02

სნვ.იაპ

08.15

ბრმ.ავს

შაბ

24/02

ქრს.ზელ

10.35

ჩიფ.ზელ

შაბ

24/02

ვრთ.ავს

12.45

სთო.აფრ

შაბ

24/02

ლნზ.აფრ

17.05

ხგრ.არგ

შაბ

24/02

ბულ.აფრ

19.15

ჰრქ.ზელ

03

.

.

.

.

პარ

02/03

ბლუ.ზელ

10.35

ჩიფ.ზელ

პარ

02/03

რედ.ავს

13.00

ბრმ.ავს

შაბ

03/03

სნვ.იაპ

08.15

რბლ.ავს

შაბ

03/03

ქრს.ზელ

10.35

სთო.აფრ

შაბ

03/03

შრქ.აფრ

17.05

ვრთ.ავს

შაბ

03/03

ბულ.აფრ

19.15

ლნზ.აფრ

კვი

04/03

ხგრ.არგ

01.40

ჰრქ.ზელ

04

.

.

.

.

პარ

09/03

ჰლნ.ზელ

10.35

სთო.აფრ

პარ

09/03

რბლ.ავს

12.45

ბრმ.ავს

შაბ

10/03

ჰრქ.ზელ

10.35

ქრს.ზელ

შაბ

10/03

რედ.ავს

12.45

ბულ.აფრ

შაბ

10/03

შრქ.აფრ

17.05

სნვ.იაპ

შაბ

10/03

ლნზ.აფრ

19.15

ბლუ.ზელ

კვი

11/03

ხგრ.არგ

01.40

ვრთ.ავს

05

.

.

.

.

პარ

16/03

ჩიფ.ზელ

10.35

ბულ.აფრ

შაბ

17/03

ჰლნ.ზელ

10.35

ქრს.ზელ

შაბ

17/03

ბრმ.ავს

12.45

შრქ.აფრ

შაბ

17/03

სთო.აფრ

17.05

ბლუ.ზელ

შაბ

17/03

ლნზ.აფრ

19.15

სნვ.იაპ

კვი

18/03

ხგრ.არგ

01.40

რედ.ავს

კვი

18/03

ვრთ.ავს

09.05

რბლ.ავს

06

.

.

.

.

პარ

23/03

ქრს.ზელ

10.35

ბულ.აფრ

პარ

23/03

რბლ.ავს

12.45

შრქ.აფრ

შაბ

24/03

სნვ.იაპ

08.15

ჩიფ.ზელ

შაბ

24/03

ჰრქ.ზელ

10.35

ჰლნ.ზელ

შაბ

24/03

სთო.აფრ

19.15

რედ.ავს

კვი

25/03

ხგრ.არგ

01.40

ლნზ.აფრ

07

.

.

.

.

პარ

30/03

ჩიფ.ზელ

10.35

ჰლნ.ზელ

პარ

30/03

რბლ.ავს

12.45

ჰრქ.ზელ

შაბ

31/03

ბლუ.ზელ

10.35

შრქ.აფრ

შაბ

31/03

ბრმ.ავს

12.45

ვრთ.ავს

შაბ

31/03

ბულ.აფრ

19.15

სთო.აფრ

კვი

01/04

ლნზ.აფრ

16.30

ქრს.ზელ

08

.

.

.

.

პარ

06/04

ჰრქ.ზელ

11.35

შრქ.აფრ

შაბ

07/04

სნვ.იაპ

09.15

ვრთ.ავს

შაბ

07/04

ჩიფ.ზელ

11.35

ბლუ.ზელ

შაბ

07/04

ბრმ.ავს

13.45

რედ.ავს

შაბ

07/04

ლნზ.აფრ

19.15

სთო.აფრ

კვი

08/04

ხგრ.არგ

01.40

ქრს.ზელ

09

.

.

.

.

პარ

13/04

ჰრქ.ზელ

11.35

ჩიფ.ზელ

შაბ

14/04

სნვ.იაპ

07.05

ბლუ.ზელ

შაბ

14/04

რბლ.ავს

09.15

ხგრ.არგ

შაბ

14/04

ჰლნ.ზელ

11.35

ბრმ.ავს

შაბ

14/04

ვრთ.ავს

13.45

რედ.ავს

შაბ

14/04

შრქ.აფრ

19.15

ბულ.აფრ

10

.

.

.

.

პარ

20/04

ბლუ.ზელ

11.35

ჰლნ.ზელ

პარ

20/04

ვრთ.ავს

13.45

ლნზ.აფრ

შაბ

21/04

ქრს.ზელ

11.35

სნვ.იაპ

შაბ

21/04

რედ.ავს

13.45

ჩიფ.ზელ

შაბ

21/04

ბულ.აფრ

17.05

რბლ.ავს

შაბ

21/04

შრქ.აფრ

19.15

სთო.აფრ

კვი

22/04

ბრმ.ავს

10.05

ხგრ.არგ

11

.

.

.

.

პარ

27/04

ჰრქ.ზელ

11.35

სნვ.იაპ

პარ

27/04

სთო.აფრ

17.05

რბლ.ავს

შაბ

28/04

რედ.ავს

09.05

ლნზ.აფრ

შაბ

28/04

ბლუ.ზელ

11.35

ხგრ.არგ

შაბ

28/04

ბრმ.ავს

13.45

ქრს.ზელ

შაბ

28/04

ბულ.აფრ

19.15

ჰლნ.ზელ

12

.

.

.

.

პარ

04/05

ჩიფ.ზელ

11.35

ხგრ.არგ

პარ

04/05

რბლ.ავს

13.45

ქრს.ზელ

შაბ

05/05

ჰრქ.ზელ

11.35

ლნზ.აფრ

შაბ

05/05

ვრთ.ავს

13.45

ბლუ.ზელ

შაბ

05/05

სთო.აფრ

17.05

ბულ.აფრ

შაბ

05/05

შრქ.აფრ

19.15

ჰლნ.ზელ

13

.

.

.

.

პარ

11/05

ბლუ.ზელ

11.35

ჰრქ.ზელ

შაბ

12/05

სნვ.იაპ

07.15

რედ.ავს

შაბ

12/05

ქრს.ზელ

09.15

ვრთ.ავს

შაბ

12/05

ჰლნ.ზელ

11.35

ლნზ.აფრ

შაბ

12/05

ბრმ.ავს

13.45

რბლ.ავს

შაბ

12/05

სთო.აფრ

17.05

ჩიფ.ზელ

შაბ

12/05

ბულ.აფრ

19.15

შრქ.აფრ

14

.

.

.

.

პარ

18/05

ჰრქ.ზელ

11.35

რედ.ავს

შაბ

19/05

სნვ.იაპ

09.15

სთო.აფრ

შაბ

19/05

ბლუ.ზელ

11.35

ქრს.ზელ

შაბ

19/05

ვრთ.ავს

13.45

ჰლნ.ზელ

შაბ

19/05

შრქ.აფრ

17.05

ჩიფ.ზელ

შაბ

19/05

ლნზ.აფრ

19.15

ბრმ.ავს

კვი

20/05

ხგრ.არგ

01.40

ბულ.აფრ

15

.

.

.

.

პარ

25/05

ქრს.ზელ

11.35

ჰრქ.ზელ

პარ

25/05

რბლ.ავს

13.45

სნვ.იაპ

პარ

25/05

ხგრ.არგ

23.40

შრქ.აფრ

შაბ

26/05

ჩიფ.ზელ

11.35

ვრთ.ავს

შაბ

26/05

რედ.ავს

13.45

ჰლნ.ზელ

შაბ

26/05

ბულ.აფრ

17.05

ბრმ.ავს

შაბ

26/05

სთო.აფრ

19.15

ლნზ.აფრ

16

.

.

.

.

პარ

01/06

ჰლნ.ზელ

11.35

ჰრქ.ზელ

შაბ

02/06

ბლუ.ზელ

09.15

რბლ.ავს

შაბ

02/06

ჩიფ.ზელ

11.35

ქრს.ზელ

შაბ

02/06

რედ.ავს

13.45

ვრთ.ავს

კვი

03/06

ბრმ.ავს

10.05

სნვ.იაპ

17

.

.

.

.

პარ

29/06

ბლუ.ზელ

11.35

რედ.ავს

პარ

29/06

რბლ.ავს

13.45

ვრთ.ავს

შაბ

30/06

ჰლნ.ზელ

11.35

ჩიფ.ზელ

შაბ

30/06

ბრმ.ავს

13.45

ჰრქ.ზელ

შაბ

30/06

სნვ.იაპ

15.55

ბულ.აფრ

შაბ

30/06

შრქ.აფრ

19.15

ლნზ.აფრ

შაბ

30/06

ხგრ.არგ

23.40

სთო.აფრ

18

.

.

.

.

პარ

06/07

ქრს.ზელ

11.35

ჰლნ.ზელ

პარ

06/07

რედ.ავს

13.45

რბლ.ავს

შაბ

07/07

ჩიფ.ზელ

09.15

ბრმ.ავს

შაბ

07/07

ჰრქ.ზელ

11.35

ბლუ.ზელ

შაბ

07/07

ვრთ.ავს

13.45

სნვ.იაპ

შაბ

07/07

ბულ.აფრ

17.05

ხგრ.არგ

შაბ

07/07

სთო.აფრ

19.15

შრქ.აფრ

19

.

.

.

.

პარ

13/07

ჩიფ.ზელ

11.35

ჰრქ.ზელ

პარ

13/07

რედ.ავს

13.45

სნვ.იაპ

შაბ

14/07

ჰლნ.ზელ

09.15

რბლ.ავს

შაბ

14/07

ქრს.ზელ

11.35

ბლუ.ზელ

შაბ

14/07

ვრთ.ავს

13.45

ბრმ.ავს

შაბ

14/07

ლნზ.აფრ

17.05

ბულ.აფრ

შაბ

14/07

შრქ.აფრ

19.15

ხგრ.არგ

მფ

.

.

.

.

შაბ

21/07

#1

__.__

#8

შაბ

21/07

#2

__.__

#7

შაბ

21/07

#3

__.__

#6

შაბ

21/07

#4

__.__

#5

ნფ

.

.

.

.

შაბ

28/07

#1|8

__.__

#4|5

შაბ

28/07

#2|7

__.__

#3|6

.

.

.

.

შაბ

04/08

#_

__.__

#_

 

 

ჩასწორდა 26/04/2018 # შედგა 08/10/2017

საქართველოს დროით  *  Qaflan@HoTMaiL.com

www.000webhost.com