სამხრეთული ზე’რაგბი 2019

01

.

.

.

.

პარ

15/02

ჩიფ.ზელ

10.35

ჰლნ.ზელ

პარ

15/02

ბრმ.ავს

12.45

რბლ.ავს

შაბ

16/02

ბლუ.ზელ

10.35

ქრს.ზელ

შაბ

16/02

ვრთ.ავს

12.45

ჰრქ.ზელ

შაბ

16/02

სნვ.იაპ

14.55

შრქ.აფრ

შაბ

16/02

ბულ.აფრ

19.15

სთო.აფრ

კვი

17/02

ხგრ.არხ

01.40

ლნზ.აფრ

02

.

.

.

.

პარ

22/02

ჰლნ.ზელ

10.35

რედ.ავს

შაბ

23/02

სნვ.იაპ

08.15

ვრთ.ავს

შაბ

23/02

ქრს.ზელ

10.35

ჰრქ.ზელ

შაბ

23/02

ბრმ.ავს

12.45

ჩიფ.ზელ

შაბ

23/02

შრქ.აფრ

17.05

ბლუ.ზელ

შაბ

23/02

სთო.აფრ

19.15

ლნზ.აფრ

კვი

24/02

ხგრ.არხ

01.40

ბულ.აფრ

03

.

.

.

.

პარ

01/03

ჰრქ.ზელ

10.35

ბრმ.ავს

პარ

01/03

რბლ.ავს

12.45

ჰლნ.ზელ

შაბ

02/03

ჩიფ.ზელ

10.35

სნვ.იაპ

შაბ

02/03

რედ.ავს

12.45

ქრს.ზელ

შაბ

02/03

ლნზ.აფრ

17.05

ბულ.აფრ

შაბ

02/03

შრქ.აფრ

19.15

სთო.აფრ

კვი

03/03

ხგრ.არხ

01.40

ბლუ.ზელ

04

.

.

.

.

პარ

08/03

ჰრქ.ზელ

10.35

ჰლნ.ზელ

პარ

08/03

რბლ.ავს

12.45

ბრმ.ავს

შაბ

09/03

ქრს.ზელ

08.15

ჩიფ.ზელ

შაბ

09/03

ბლუ.ზელ

10.35

სნვ.იაპ

შაბ

09/03

ვრთ.ავს

12.45

რედ.ავს

შაბ

09/03

ლნზ.აფრ

17.05

ხგრ.არხ

შაბ

09/03

ბულ.აფრ

19.15

შრქ.აფრ

05

.

.

.

.

პარ

15/03

ჩიფ.ზელ

10.35

ჰრქ.ზელ

პარ

15/03

ბრმ.ავს

12.45

ვრთ.ავს

პარ

15/03

სთო.აფრ

21.10

ხგრ.არხ

შაბ

16/03

სნვ.იაპ

08.15

რედ.ავს

შაბ

16/03

ჰლნ.ზელ

10.35

ქრს.ზელ

შაბ

16/03

ლნზ.აფრ

17.05

რბლ.ავს

06

.

.

.

.

პარ

22/03

ბლუ.ზელ

10.35

ჰლნ.ზელ

შაბ

23/03

ჰრქ.ზელ

10.35

სთო.აფრ

შაბ

23/03

ვრთ.ავს

12.45

ქრს.ზელ

შაბ

23/03

სნვ.იაპ

14.55

ლნზ.აფრ

შაბ

23/03

ბულ.აფრ

17.05

ჩიფ.ზელ

შაბ

23/03

შრქ.აფრ

19.15

რბლ.ავს

კვი

24/03

რედ.ავს

09.05

ბრმ.ავს

07

.

.

.

.

პარ

29/03

ჰრქ.ზელ

10.35

ქრს.ზელ

პარ

29/03

ვრთ.ავს

12.45

სნვ.იაპ

შაბ

30/03

ბლუ.ზელ

10.35

სთო.აფრ

შაბ

30/03

რედ.ავს

12.45

რბლ.ავს

შაბ

30/03

შრქ.აფრ

17.05

ბულ.აფრ

კვი

31/03

ხგრ.არხ

01.40

ჩიფ.ზელ

08

.

.

.

.

პარ

05/04

ჰლნ.ზელ

10.35

ჰრქ.ზელ

პარ

05/04

რედ.ავს

13.00

სთო.აფრ

პარ

05/04

ლნზ.აფრ

21.10

შრქ.აფრ

შაბ

06/04

ქრს.ზელ

08.15

ბრმ.ავს

შაბ

06/04

ბლუ.ზელ

10.35

ვრთ.ავს

შაბ

06/04

რბლ.ავს

12.45

სნვ.იაპ

შაბ

06/04

ბულ.აფრ

17.05

ხგრ.არხ

09

.

.

.

.

პარ

12/04

ქრს.ზელ

11.35

ჰლნ.ზელ

პარ

12/04

რბლ.ავს

13.45

სთო.აფრ

შაბ

13/04

ჩიფ.ზელ

11.35

ბლუ.ზელ

შაბ

13/04

ბრმ.ავს

13.45

ლნზ.აფრ

შაბ

13/04

შრქ.აფრ

17.05

ხგრ.არხ

შაბ

13/04

ბულ.აფრ

19.15

რედ.ავს

10

.

.

.

.

პარ

19/04

ჩიფ.ზელ

11.35

ლნზ.აფრ

პარ

19/04

სნვ.იაპ

14.00

ჰრქ.ზელ

პარ

19/04

შრქ.აფრ

17.05

რედ.ავს

შაბ

20/04

ჰლნ.ზელ

11.35

ბლუ.ზელ

შაბ

20/04

ვრთ.ავს

13.45

რბლ.ავს

შაბ

20/04

სთო.აფრ

17.05

ბრმ.ავს

11

.

.

.

.

პარ

26/04

ქრს.ზელ

11.35

ლნზ.აფრ

პარ

26/04

სნვ.იაპ

14.00

ჰლნ.ზელ

შაბ

27/04

ჰრქ.ზელ

11.35

ჩიფ.ზელ

შაბ

27/04

ვრთ.ავს

13.45

შრქ.აფრ

შაბ

27/04

სთო.აფრ

17.05

ბულ.აფრ

კვი

28/04

ხგრ.არხ

01.40

ბრმ.ავს

12

.

.

.

.

პარ

03/05

ქრს.ზელ

11.35

შრქ.აფრ

პარ

03/05

რედ.ავს

13.45

სნვ.იაპ

შაბ

04/05

ჰრქ.ზელ

09.15

რბლ.ავს

შაბ

04/05

ჰლნ.ზელ

11.35

ჩიფ.ზელ

შაბ

04/05

ბრმ.ავს

13.45

ბლუ.ზელ

შაბ

04/05

ბულ.აფრ

17.05

ვრთ.ავს

შაბ

04/05

ხგრ.არხ

23.40

სთო.აფრ

13

.

.

.

.

პარ

10/05

ბლუ.ზელ

11.35

ჰრქ.ზელ

პარ

10/05

რბლ.ავს

13.45

რედ.ავს

პარ

10/05

ბულ.აფრ

21.10

ქრს.ზელ

შაბ

11/05

ჰლნ.ზელ

09.15

ხგრ.არხ

შაბ

11/05

ჩიფ.ზელ

11.35

შრქ.აფრ

შაბ

11/05

ლნზ.აფრ

17.05

ვრთ.ავს

კვი

12/05

ბრმ.ავს

10.05

სნვ.იაპ

14

.

.

.

.

პარ

17/05

ჰრქ.ზელ

11.35

ხგრ.არხ

პარ

17/05

რბლ.ავს

13.45

ბულ.აფრ

შაბ

18/05

ბლუ.ზელ

11.35

ჩიფ.ზელ

შაბ

18/05

რედ.ავს

13.45

ვრთ.ავს

შაბ

18/05

ლნზ.აფრ

17.05

ჰლნ.ზელ

შაბ

18/05

სთო.აფრ

19.15

ქრს.ზელ

15

.

.

.

.

პარ

24/05

ჩიფ.ზელ

11.35

რედ.ავს

პარ

24/05

ბრმ.ავს

13.45

ბულ.აფრ

შაბ

25/05

სნვ.იაპ

09.15

რბლ.ავს

შაბ

25/05

ქრს.ზელ

11.35

ბლუ.ზელ

შაბ

25/05

ვრთ.ავს

13.45

ხგრ.არხ

შაბ

25/05

სთო.აფრ

17.05

ჰლნ.ზელ

შაბ

25/05

შრქ.აფრ

19.15

ლნზ.აფრ

16

.

.

.

.

პარ

31/05

ბლუ.ზელ

11.35

ბულ.აფრ

პარ

31/05

რბლ.ავს

13.45

ვრთ.ავს

შაბ

01/06

სნვ.იაპ

09.15

ბრმ.ავს

შაბ

01/06

ჩიფ.ზელ

11.35

ქრს.ზელ

შაბ

01/06

რედ.ავს

13.45

ხგრ.არხ

შაბ

01/06

შრქ.აფრ

17.05

ჰრქ.ზელ

შაბ

01/06

ლნზ.აფრ

19.15

სთო.აფრ

17

.

.

.

.

პარ

07/06

ჰლნ.ზელ

11.35

ბულ.აფრ

პარ

07/06

რედ.ავს

13.45

ბლუ.ზელ

შაბ

08/06

ქრს.ზელ

11.35

რბლ.ავს

შაბ

08/06

ვრთ.ავს

13.45

ბრმ.ავს

შაბ

08/06

ლნზ.აფრ

17.05

ჰრქ.ზელ

შაბ

08/06

სთო.აფრ

19.15

სნვ.იაპ

შაბ

08/06

ხგრ.არხ

23.40

შრქ.აფრ

18

.

.

.

.

პარ

14/06

ჰლნ.ზელ

11.35

ვრთ.ავს

პარ

14/06

რბლ.ავს

13.45

ჩიფ.ზელ

შაბ

15/06

ხგრ.არხ

02.10

სნვ.იაპ

შაბ

15/06

ჰრქ.ზელ

11.35

ბლუ.ზელ

შაბ

15/06

ბრმ.ავს

13.45

რედ.ავს

შაბ

15/06

სთო.აფრ

17.05

შრქ.აფრ

შაბ

15/06

ბულ.აფრ

19.15

ლნზ.აფრ

მფ

.

.

.

.

შაბ

22/06

#1

__.__

#8

შაბ

22/06

#2

__.__

#7

შაბ

22/06

#3

__.__

#6

შაბ

22/06

#4

__.__

#5

ნფ

.

.

.

.

შაბ

29/06

#1|8

__.__

#4|5

შაბ

29/06

#2|7

__.__

#3|6

.

.

.

.

შაბ

06/07

#_

__.__

#_

 


 

მომზადდა 29/01/2019

საქართველოს თარიღითა და დროით  *  Qaflan@HoTMaiL.com

www.000webhost.com