გუნდების გზა საქართველოს ჩემპიონატებ

                                                                       

წელი

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19  

სულ

მონაწილე

12

21

20

15

15

14

12

12

9

8

11

12

12

12

13

11

11

10

16

16

21

18

26

25

27

30

31

35

31

30   .

.

.

.

                                                                       

აია (ქუთ)

1

1

2

3

3

1

4

2

8

7

6

4

8

6

6

9

9

7

6

5

4

2

3

3

5

6

6

6 2 5  

3

4

4

11

აიეტი (ქუთ)

.

14

13

.

9

10#

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

15 13 13   .

.

.

.

აკადემია

7

8

10

14

.

13

.

.

.

.

9

9

6

3

2

2

6

8

4

6

6

10

9

9

10

11

7

4 7 8  

.

2

1

3

აკადემია 2

.

20

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .  

.

.

.

.

არმაზი

. . . . . . . . . . . . . . . 8 8 5 10 9 7 5 5 4 7 7 9 9 8 3  

.

.

1

1

არმია

. . . . . . 7 6 3 4 3 7 . . . . . . . . . 1 1 2 2 9 8 7 9 10  

2

2

2

6

ასოციაცია

4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .   .

.

.

.

ბათუმი

. . . . 12 14 11# . 2 1 4 2 1 4 3 10 9 . 8 2 8 8 7 7 9 4 5 2 4 1  

3

4

1

8

ბათუმი 2

. . . . . . . . . . . 6 2 7 . . . . . . . . 13 15 21 . . . . .  

.

1

.

1

ბათუმი 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 . 35# . .   . . . .

ბარბაროსები

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . .   . . . .

გარდაბანი

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 27 . 21 . . .   . . . .

გორი 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 25   . . . .

გუმარი

. . . . . 2 1 5 5# 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1

1

.

2

დევები

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 14 14 14 15 21 21 27 25 31 22 20   . . . .

დინამო

. . . . 11 7 10 9 6 9 11 11 11 11 8 6 2 6 7 15 18 17 25 19 13 12 12 14 15 16  

.

1

.

1

ვანი

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 27 23   . . . .

ზესტაფონი

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 29  

.

.

.

.

თბილისი

.

16

11

6

14#

.

.

.

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .  

.

.

.

.

თელავი

. . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . 25 27 23 21 23   . . . .

თელავი 2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21 . .  

.

.

.

.

თიბისი

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 12 13 12 11 11 11 10 13 18 . .   . . . .

ივერია

.

14

20#

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

10

.

21

15

25

19

14

12 17 .  

.

.

.

.

კიკეთი

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 19 14 12   . . . .

ლელო

.

.

.

8

5

8

8

10

.

.

7

12

5

5

1

4

4

2

2

1

2

4

3

1

1

1

1

3 5 6  

6

3

2

11

ლელო 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . .   . . . .

ლენტეხი

.

18

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .  

.

.

.

.

ლოკომოტივი

2

2

1

4

1

3

3

4

4

3

1

1

3

1

5

1

1

3

1

3

1

3

2

6

3

2

2

5 1 4  

10

5

8

23

ლოკომოტივი 2

. . . . . . . 12# . 8 10 . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . .   . . . .

მარაო

. . . 15# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .

მარბიელი

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . .   . . . .

მარიხი

.

12

12

10

8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .  

.

.

.

.

მიმინო

3

6

6

5

6#

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .  

.

.

1

1

მცხეთა

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 27 25   . . . .

ოზურგეთი

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 16 16 17 17 19 20 23 20 16 15   . . . .

ონი

.

20

16

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .  

.

.

.

.

პატარძეული

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 13 15 15 16 13 11 9   . . . .

რაში

10

9

15

11

13

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .  

.

.

.

.

რუსთავი

.

10

8

1

2

5

5

3

.

10#

.

10

11

.

.

.

9

9

9

7

5

6

5

8

8

5

10

11 6 2  

1

2

1

4

საჩხერე

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 20 19 20 21 29 . . .   . . . .

სენაკი

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . 19 21 . 23 31# . . .   . . . .

სკოლა (ქუთ)

.

16

18

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .  

.

.

.

.

სტეფანწმინდა

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . 19   . . . .

აო

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 19 14   . . . .

ტორნადო

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 . 21 23 25 29 .   . . . .

უნივერსიტეტი

12

18

17

13

10

11

9

10

7

5

5

5

7

8

9

7

7

4

5

8

9

.

.

.

.

.

.

27 . .  

.

.

.

.

ფოთი

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 15 15 15 14 14 16 18 23 25 17   . . . .

ქედა

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 25 21 29 27   . . . .

ქობულეთი

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . .   . . . .

ქორები

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . .   . . . .

ქუთაისი 2

5

3

5

.

.

6

6

7#

.

.

.

.

.

10

.

.

.

.

12

13

11

13

11

12

12

13

11

8 10 18  

.

.

1

1

ყოჩები

8

5

7

7

4

4

2

1

1

2

2

3

4

2

4

5

3

1

3

4

3

7

9

10

4

3

4

10 12 11  

3

4

5

12

ყოჩები 2

. . . . . 12 11# . . . 8 8 10 . . . . 10 . . . . 25 25 18 17 17 17 23 29   . . . .

შევარდენი

9

4

4

2

7#

.

.

8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .  

.

1

.

1

შევარდენი 2

.

.

19

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .   .

.

.

.

ჩოხატაური

.

10

3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .  

.

.

1

1

წიქარა

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 29 29 33 . 27   . . . .

წყალტუბო

11

12

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

18

20

27 23 22  

.

.

.

.

ჭიათურა

6

7

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20

.

.

.

.

.

27

29 20 21  

.

.

.

.

ხაშური

. . . 12 15# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .

ხულიგანა

. . . . . . . . . . . . 9 9 7 3 5 . 11 10 12 11 13 17 17 14 15 16 18 .  

.

.

1

1

ჯვაროსნები

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 . . . .   . . . .

ჯიქი

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 9 7 5 6 8 3 1 3 7

1

.

2

3

განმარტებანი

1990    12 გუნდი ერთ ლიგად  *  ლოკომოტივი = ელმავალი, ქუთაისი 2 = გელათი, ყოჩები = სტუ, რაში = ზოოვეტი

1991    ეროვნულში 9 გუნდი, ამერ - იმერში 6 + 6  * ლოკომოტივი = ვესტა

1992    პირველში 10 გუნდი, მეორეშიც 10  * ქუთაისი 2 = ერქვანი, მიმინო = ამირანი, რუსთავი = ხარები, მარიხი = ქორები, სკოლა = ერქვანი 2, ივერია შეეშვა#

1993    ამერის პირველ - მეორეში 7 + 7 გუნდი, იმერიდან - აია ფინალზე  *  რუსთავი = აზოტი, შევარდენი 2 = ლავრი, მარაო შეეშვა#

1994    პირველში 7 გუნდი, მეორეში 8  *  ლოკომოტივი = თბილისი, შევარდენი = მერკური და შევარდენი (2) შეეშვნენ#, ბათუმი = დელფინები; თბილისი (2) და ხაშური შეეშვნენ#

1995    პირველში 6 გუნდი, მეორეში 8  *  აია = ჰეი, ქუთაისი 2 = გელათი, აიეტი = ქსუ შეეშვა#

1996    "ა" ჯგუფში 8 გუნდი, "ბ" ჯგუფში 4  *  ლოკომოტივი = ქორები, რუსთავი = ქიმიკოსი, არმია = ასკ; ყოჩები 2 და ბათუმი შეეშვნენ#

1997    პირველში 7 გუნდი, მეორეში 5  *  უნივერსიტეტი + ლელო = ერთი გუნდი; გელათი და ქორები (2) შეეშვნენ#

1998    8 გუნდი ერთ ლიგად + მიუსაფარი თბილისი  ბათუმი = დათვები, ლოკომოტივი = ექსპრესი, გუმარი შეეშვა#

1999    8 გუნდი ერთ ლიგად  * გუმარი = ზორდა; რუსთავი შეეშვა#

2000    უმაღლესში 5 გუნდი, პირველში 6  *  ლელო = ლელო ორბელი, ლოკომოტივი 2 = ელმავალი

2001    უმაღლესსა და პირველში 6 + 6 გუნდი  *  რუსთავი = გორდა, ლელო = ორბელი ლელო

2002    უმაღლესსა და პირველში 6 + 6 გუნდი  *  გადასასვლელში ერთბაშად აღზევდნენ ლელო და აკადემია

2003    უმაღლესსა და პირველში 6 + 6 გუნდი  *  აკადემია = იმედი "ლ", აია = აია 2003, ქუთაისი 2 = აია 2

2004    უმაღლესში 6 გუნდი, პირველში 7 *  ბოლო 4 უცნობია

2005    უმაღლესში 5 გუნდი, პირველში 6  *  ბათუმი = ელიტი

2006    უმაღლესში 6 გუნდი, პირველში 5  *  ბოლო სამის მიმდევრობა უცნობია

2007    უმაღლესში 6 გუნდი, პირველში 4  *  ლოკომოტივი = ლიგამუსი (ნოემბერში), რუსთავი = ხარები

2008    უმაღლესსა და პირველში 8 + 8 გუნდი  *  ქუთაისი 2 = აია 2, თიბისი = თსუ 2

2009    უმაღლესსა და პირველში 8 + 8 გუნდი  *  ყოჩები = ვისოლი,  ბათუმი = XV, ქუთაისი 2 = ბაგრატი, დინამო + ივერია = ერთი გუნდი

2010    უმაღლესსა და პირველში 8 + 8 გუნდი, მეორეში 5 გუნდი  * უნივერსიტეტი =  ლომები  გორი

2011    უმაღლესსა და პირველში 8 + 8 გუნდი, მეორეში 2 გუნდი

2012    გაზაფხულის ტურნირი: 26 გუნდი  *  ბათუმი = ბათუმი, ჯიქი = ილიაუნი, ბათუმი 2 = დელფინები, დინამო = ბაკურიანი, ყოჩები 2 = სტუ

2013    უმაღლესში 10 გუნდი, აღმოსავლეთში 9, დასავლეთში 6  *  სენაკი = მარტვილი

2014    უმაღლესში 10 გუნდი, აღმოსავლეთში 10, დასავლეთში 7  *  ყოჩები = ბოლნისი, ბათუმი 3 = XV, გარდაბანი = მგლები

2015    უმაღლესში 10 გუნდი, პირველში 8, აღმოსავლეთში 7, დასავლეთში 5  *
                    ლელო = სარასენს, ჯიქი = გორი, თიბისი = თიბიეს უნივერსიტეტი, სტეფანწმინდა + ტორნადო = ერთი გუნდი; ბათუმი 3 = ჩაქვი

2016    დიდ 10-ში 10 გუნდი, პირველში 8, აღმოსავლეთში 6, დასავლეთში 7  * თიბისი = უნივერსიტეტი, გარდაბანი = სართიჭალა, აიეტი = უნივერსიტეტი, სენაკი შეეშვა#
2017    დიდ 10-ში 10 გუნდი, პირველში 8, აღმოსავლეთში 8, დასავლეთში 9  *
                   
აიეტი = არეს
, თელავი 2 = ჭადარი, თელავი = კახელები, ტორნადო = დუშეთი, უნივერსიტეტი = თსუ, გორი 2 = გორდა, ბათუმი 3 = XV შეეშვა#
2018    დიდ 10-ში 10 გუნდი, პირველში 8, აღმოსავლეთში 6, დასავლეთში 7  * არმაზი = მარნეული, თელავი = რაგბის კლუბი
2019   დიდ 10-ში 10 გუნდი, პირველში 8, აღმოსავლეთში 6, დასავლეთში 6  * ივერია + ფოთი = ერთი გუნდი

19/05_2019  Qaflan@HoTMaiL.com

www.000webhost.com